Εταίροι του PHOTOsan

Qlab

Qlab (Συντονιστής)

Η Qlab αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πολύ υψηλών προδιαγραφών σε μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης. Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται στη προετοιμασία και την αποθήκευση των υποστρωμάτων τροφοδοσίας και δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και βιολογίας της χώνευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιοαέριο Λαγκαδά

Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. λειτουργεί σε πλήρη παραγωγή και συμβάλει καθοριστικά στην επεξεργασία αποβλήτων που προέρχονται από τις μονάδες των 4 μετόχων, 10 πτηνο-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής και 5 αγροβιομηχανίες. Πέρα από ηλεκτρική ενέργεια, παράγεται οργανικό εδαφοβελτιωτικό που διατίθεται σε αγροτεμάχια εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας λίπανση, φιλική προς το περιβάλλον και με χαμηλό κόστος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εταίροι

Εργαστηριακό Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού (ΑΠΘ)

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ανήκει στον τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, και έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εταίροι

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Δημόκριτος)

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΝΝ διαμορφώνονται σε πέντε συντονισμένες κατευθύνσεις (προγράμματα): Χημικές Επιστήμες για Νανοδομές και Βιολογικές Εφαρμογές, Πολιτιστική Κληρονομιά, Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα: Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές, Νανοχημεία και Νανοϋλικά, Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και Μικροσυστήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο