Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Στις μονάδες αναερόβιας χώνευσης οι παραγόμενες ποσότητες υγρού χωνεμένου υπολείμματος αποτελούν το 90- 93% των αρχικά αξιοποιούμενων πρώτων υλών και δημιουργούν ένα πολύ σημαντικό θέμα διαχείρισης και αξιοποίησης. Η δυνατότητα χρήσης του υγρού χωνεμένου υπολείμματος σε άλλες εφαρμογές θα συμβάλει στην χρονική αποσυμφόρηση της διαχείρισης του υπολείμματος. Επιπλέον θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση διαχείρισης μεγάλων υδάτινων όγκων που χρήζουν αποθήκευσης ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη του συνδυασμού διεργασιών (αναερόβια χώνευση-βιοδιύλιση) μεγιστοποιούνται.

Η απόδειξη της συμμόρφωσης του καταλοίπου διάσπασης στα μικροβιολογικά κριτήρια του ΚΑΝ 142/2011 μαζί με την απουσία επικυρωμένης μεθόδου εξυγίανσης, εναλλακτικής της παστερίωσης αποτελούν αγκάθια για τους επιχειρηματίες μονάδων βιοαερίου.

Στρατηγικός στόχος της Qlab είναι να διευρύνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους ήδη πελάτες της (μονάδες βιοαερίου) παρέχοντάς τους και τεχνολογία εξυγίανσης της μονάδας τους. Οι υπηρεσίες που ήδη παρέχει επικεντρώνονται στον τομέα των χημικών αναλύσεων και την παρακολούθηση των παθογόνων της νομοθεσίας, με τη συμμετοχή της στο έργο θα αναπτύξει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καθώς και το πελατολόγιό της. Η Qlab θα πρωτοπορήσει με την ανάπτυξη αντιδραστήρα εξυγίανσης με τη χρήση φωτοκαταλυτικών μεμβρανών και θα μπορέσει να τον πατεντάρει και να τον αξιοποιήσει εμπορικά. Ακόμη, η Qlab, θα μπορέσει να διατηρήσει και να ενισχύσει τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με προσωπικό υψηλής μόρφωσης και επιστημονικής εξειδίκευσης για το οποίο θα υπάρχει προοπτική μόνιμης απασχόλησης.

H Βιοαέριο Λαγκαδά A.E. με τη συμμετοχή του στο photoSAN θα αναπτύξει πιλοτικά τoν αντιδραστήρα φωτοκαταλυτικών μεμβρανών και αναλόγως αποτελεσμάτων θα τον ενσωματώσει στη μονάδα του. Κάτι τέτοιο αναμένεται να του προσδώσει οικονομικά πλεονεκτήματα. Αρχικά, έχει οικονομικό όφελος από την ελαχιστοποίηση της χρήσης της μονάδας παστερίωσης (θερμική ενέργεια) η οποία είναι ενεργειακά και οικονομικά ασύμφορη και δεύτερον έχει δικαιώματα εμπορευματοποίησής της. Οι εξυγιασμένες συνθήκες λειτουργίας θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει μια σειρά από λειτουργικές παραμέτρους και την εν γένει λειτουργία της μονάδας, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση εποχιακών τροφοδοσιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο