Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Disinfection of Digestate Effluents Using Photocatalytic Nanofiltration

Για πρώτη φορά, οι ερευνητές εξέτασαν τις δυνατότητες απολύμανσης της φωτοκατάλυσης που εφαρμόζεται σε υγρό χωνεμένο υπόλειμμα που προέρχεται από μονάδες βιοαερίου. Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη ρίχνει φως στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του υγρού χωνεμένου υπολείμματος που λαμβάνεται από διάφορες μονάδες βιοαερίου στη βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας την πολύπλοκη φύση του. Τα πρώτα πειράματα φωτοκατάλυσης που πραγματοποιήθηκαν σε επεξεργασμένα δείγματα υγρού χωνεμένου υπολείμματος έδειξαν τη δυνατότητα αποτελεσματικής απολύμανσης.

Article_Banner_MDPI_fermentation-09-00662

Article_Banner_MDPI_fermentation-09-00662

Συγκεκριμένα, ένας συνδυασμός φυγοκέντρησης, κροκίδωσης και μικροδιήθησης, ακολουθούμενος από 5,5 ώρες έκθεσης σε αιωρούμενο TiO2 0,7 g/L υπό φωτισμό UVA, οδήγησε σε επιτυχή απολύμανση. Για να διερευνήσουν τη βιομηχανική σκοπιμότητα αυτής της έννοιας, οι ερευνητές εισήγαγαν έναν καινοτόμο σχεδιασμό: έναν αντιδραστήρα φωτοκαταλυτικής νανοδιήθησης για πειράματα απολύμανσης σε προεπεξεργασμένο υγρό χωνεμένο υπόλειμμα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συνεργιστική δράση της φωτοκατάλυσης κατά τη διάρκεια της νανοδιήθησης μετρίασε τα προβλήματα διαρροής, οδηγώντας σε σημαντικά μειωμένες συγκεντρώσεις παθογόνων κατά περίπου 1-2 log10 cfu/mL τόσο στα υγρά απόβλητα της κατακράτησης, όσο και στα υγρά απόβλητα της διήθησης.

Τα ευρήματα αυτά θέτουν τις βάσεις για αποτελεσματικές και προσανατολισμένες στη μηχανική συνεργατικές τεχνολογικές εφαρμογές, με τη φωτοκατάλυση ως το τελικό στάδιο για την εξυγίανση υγρών χωνευμένων αποβλήτων και την ανάκτηση επαναχρησιμοποιήσιμου νερού. Οι πιθανές επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι εκτεταμένες, υποσχόμενες μια μετασχηματιστική αλλαγή στις πρακτικές διαχείρισης και εξυγίανσης των υγρών χωνεμένων αποβλήτων. Μέσω της συνεχούς διερεύνησης και εφαρμογής της φωτοκατάλυσης, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου.

Αναλυτικά: https://www.mdpi.com/2311-5637/9/7/662

Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο