Όλες οι εξελίξεις στο photoSAN

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Fractionation of Anaerobic Digestion Liquid Effluents through Mechanical Treatment and Filtration

Τα οργανικά απόβλητα και τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, η γεωργία και η κτηνοτροφία, παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την [...]

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Disinfection of Digestate Effluents Using Photocatalytic Nanofiltration

Για πρώτη φορά, οι ερευνητές εξέτασαν τις δυνατότητες απολύμανσης της φωτοκατάλυσης που εφαρμόζεται σε υγρό χωνεμένο υπόλειμμα που προέρχεται από μονάδες βιοαερίου. Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη [...]

Παρουσίαση σε ημερίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Σήμερα, Τρίτη 23 Μαΐου, στα πλαίσια της ημερίδας στο πλαίσιο γερμανικής επιχειρηματικής αποστολής με τίτλο “Διαχείριση και ανακύκλωση απορριμάτων με έμφαση στα αστικά απόβλητα και [...]

Εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας

Η σκληρή προσπάθεια αποδίδει! Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας η οποία συνδυάζει φυγοκεντρικό διαχωρισμό, μικροδιήθηση, φωτοκατάλυση και νανοδιήθηση σε μία ολοκληρωμένη διάταξη! Η [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο